Turniej Bolt Action Gentlemen’s battles 06.24
Manewry Juggernaut
Miejsce:
Warszawa, ul. Chmielna 122 - Klub „Gentleman's club”
Limit miejsc: 20
Format:
1000 pkt. zgodnie z zasadami Juggernaut ver.4 z drobnymi modyfikacjami:
Maksymalnie 18 kości rozkazów
Zmiany do Juggernaut:
- do Specific Units dodajemy “1 point - Tank/Armored Car Damage Value: 7+ or more with Recce, after the first”
- zmiana z “A model from one of your infantry or artillery units within 3” of it at the end of the turn.” na “A model from one of your infantry, artillery or HQ units within 3” of it at the end of the turn.”
Dopuszczamy “COMBAT JUMP” dla maksymalnie 2 jednostek piechoty zgodnie z zasadą https://www.warlordgames.com/rules-geronimo-using-air.../.
Termin: sobota 22.06.2024 r.
Szczegółowy plan turnieju:
- godz. 9.00 – 9.30 - rejestracja i odprawa
- godz. 9.30 – 12.30 - I bitwa
- godz. 12.45 – 15.45 - II bitwa
- godzina 15.45 – 16.30 – przerwa obiadowa
- godz. 16.30 – 19.30 - III bitwa
- godz. 19.30 - 20.00 - podsumowanie wyników, wręczenie nagród
Parowanie: do pierwszej bitwy losowe, dalej systemem szwajcarskim.
Rejestracja:
Warunkiem ostatecznego potwierdzenia zapisania się na turniej jest:
1. zgłoszenie się poprzez stronę wydarzenia na FB;
2. wniesienie opłaty;
3. przesłanie rozpiski do 16 czerwca 2024 r.;
4. rejestracja w Tourney Keeper.
Wpisowe: 40 zł – płatne do 16 czerwca 2024 r. (przelew na konto: Andrzej Czesławski, nr 77 1750 0012 0000 0000 0208 4023 z tytułem wpłaty „Turniej BA”).
W terminie do 16 czerwca należy nadesłać rozpiski na adres mailowy ligawawba@gmail.com.
Gracz zobowiązany jest posiadać figurki odzwierciedlające wystawione jednostki (obowiązuje WYSWIG). Niedozwolone jest stosowanie proxów. Figurki powinny być pomalowane. Wyjątkowo dopuszczamy do gry modele niepomalowane. Używamy modeli w skali 28 mm (1/56). Gracz powinien posiadać własne kości rozkazów, kości D6, miarkę, wzorniki używane w trakcie gry, woreczek do losowania kości, czytelną rozpiskę (którą należy okazać przeciwnikowi na każde żądanie).
Długość gry
Każda gra trwa 6 tur. Długość gry nie może przekroczyć 3 godzin, bez względu na to, ile tur zostało rozegrane. 15 minut przed końcem czasu sędzia powiadomi o zbliżającym się końcu rozgrywki.
Punktacja
Wynik graczy wyliczany będzie na podstawie różnicy zdobytych punktów (wynikających ze scenariusza) z danej bitwy według poniższego wzoru:
Różnica punktów – Zdobyte punkty zwycięzcy/zdobyte punkty przegranego
0-1 10/10
2-3 11/9
4-5 12/8
6-7 13/7
8-9 14/6
10-11 15/5
12-13 16/4
14-15 17/3
16-17 18/2
18-19 19/1
20+ 20/0
Małe punkty – zdobyte kostki rozkazu
Scenariusze:
Gra nr 1: MISSION 4: BREAKING THE LINE
Gra nr 2: MISSION 9: OPERATION ICEBERG
Gra nr 3: MISSION 1: MAXIMUM ATTRITION